lang

Kaip reaguoti į patyčias?

Patyčios – tai įvairaus pobūdžio agresyvūs ir nemalonūs veiksmai, kuriais paprastai siekiama pažeminti kitą vaiką ir suteikti jam emocinį skausmą.
Patyčių situacijoje paprastai yra stebima jėgų persvara – vaikas, patiriantis patyčias, negali apsiginti dėl skriaudėjų turimos fizinės ar psichologinės persvaros.
Todėl patyčių situacijoje yra labai svarbu padėti jas patiriančiam – vienam įveikti patyčias yra tikrai sudėtinga.

Kaip padėti patyčias patiriančiam vaikui

 • Kalbėkite su vaiku apie patiriamas patyčias ir išklausykite jį be kritikos ir kaltinimų. Vaikui svarbu jaustis išgirstam ir priimtam.
 • Aptarkite su vaiku, kaip jis galėtų išvengti patyčių, vykstančių mokykloje ar virtualioje erdvėje – ką jis galėtų atsakyti į bendraamžių užkabinėjimus,
  kur galėtų būti saugesnis, kaip jis gali reaguoti į elektronines patyčias ir pan.
 • Paskatinkite vaiką kreiptis ar kreipkitės kartu su vaiku į švietimo įstaigos personalą,
  jei skriaudėjai yra iš vaiko mokyklinės aplinkos: klasės auklėtoją, administraciją, mokykloje dirbančius specialistus.

Kaip elgtis, jei matote tarp vaikų vykstančias patyčias

 • Nepraeikite pro šalį, jei matote, kad vaikai kabinėjasi vienas prie kito. Jūsų abejingumas gali būti suprastas kaip pritarimas tokiam elgesiui.
 • Jei abejojate, ar vaikai taip tik žaidžia, ar visgi skriaudžia vienas kitą – paklauskite jų, ką jie daro. Jei matote, kad kažkuris vaikas atrodo nuskriaustas – pasiūlykite jam savo pagalbą. Kartais užtenka paprasto suaugusiojo dėmesio, kad vaikai bent kuriam laikui nustotų kabinėtis prie kito vaiko.
 • Kad sustabdytumėte patyčias reikia:
  • Prieiti arti netinkamai besielgiančio vaiko.
  • Užkirsti kelią netinkamiems veiksmams (pavyzdžiui, atsistoti tarp skriaudžiamojo ir skriaudėjo).
  • Garsiai, aiškiai ir tvirtu tonu paprašyti liautis taip elgtis.

Jau paaukota 958 Eur
Tikslas 32768 Eur
Paversk patyčias istorija