define('DISALLOW_FILE_EDIT', true); define('DISALLOW_FILE_MODS', true); Patyčių Muziejus
lang
loading
 • Producing In Behavior – Guidelines to Creating Psychology

  The subject of creating in psychology has become the topic of much debate.

  Just a remarkable deal was . A good writer is going to have passion to the niche and is going essay to have an authentic interest . Below are a few https://www.ki-net.umd.edu/ tips to help you get going in your own own research project.

  Producing Report or a Psychology Essay. To creating an essay or report this report might help you: Things to analyze and publish about. How To Structure Your Argument.

  How To Exploration and Write about the Matter. That really is vital for all people currently talking concerning psych. Research is not straightforward however could be quite lucrative. There is more to be learned of psychology, In the event you’ve got the time along with the talent. Find out what’s coated in Psychology Ph.D apps and learn what’s covered in the undergraduate degree apps.

  How To Create and Framework Your Argument. This is just another tip that should be learned by every one currently talking concerning psychology.

  What to have in your producing. This region of the process can help you know just how exactly things to create and just how to format the text. The target of this measure is to simply help you know what advice that you need to give the audience and what precisely advice is relevant to your audience.

  Research the topic. This region of the process will allow you to know what advice you want to offer for your own readers.

  Research the Study. This step may allow you to determine what advice you will need to supply for your own readers. Now you need to research everything out of information to present information and other areas.

  The Best Way to Publish and Composition Your Document. These are just a few tips for you to take into account whenever you’re currently writing at psych. These tips are all crucial to anybody who wants to produce to a subject matter which is studied for many years and is still explored.

  Creating with a Objective. Previous to producing, every person has to learn their level of opinion. If your level of perspective doesn’t seem sense, readers might flip away. When composing a purpose, it’s simpler to compose a paper.

  Take advantage of your mind. A writer needs to feel prior to creating, as opposed to thinking after composing.

  Utilize punctuation and the appropriate punctuation. You may quickly notice they are a region of the way that your newspaper is perceived, Even though these might not seem significant at first.

  Never use the pronouns“he“that she“it“they“. They can look standard practice in writing, however they also will cause people to innovate. Alternatively, use“you“us.“

  There are numerous tips readily available, but remember to never be reluctant to start writing in psych. Remember, the idea is to get pleasure you might have, the better you will become at it.

  Consistently write what you have created and address do not decide to make an effort and edit it. This is as you do not wish to leave out crucial details that will guide you.

  Ensure that it stays straightforward. Many people find it difficult because the information is so so compact to publish in psychology. The easier it’s for the reader, the simpler it’s going to be for you personally to get around your point.

  Utilize your skills. You are able to learn to compose psych by studying the processes utilized by psychologists.

  Bear in mind your audience is extremely unique from people a student. Teacher. Your reader is enthusiastic in mastering some thing fresh.

  Jau paaukota 958 Eur | Tikslas 32768 Eur
 • Aprašinėta mokyklos kėdė

  Apkalbų ir šmeižto forma, naudojama mokyklose. Išryškinamos realios ar menamos aukos charakterio ir išvaizdos savybės, paverčiant jas nepriimtinomis, pasibjaurėtinomis. Susiformavo XVIII a.

  Jau paaukota 958 Eur | Tikslas 32768 Eur
 • Nukirpta kasa

  Ilgi plaukai – asmens saviraiškos dalis. Prievarta sugadinta šukuosena, kaip ir bet kuris smurtas, žemina ir liūdina. Nukirpus plaukus, laidomi kandūs juokeliai apie naują šukuoseną arba grasinama, kad situacija pasikartos.

  Jau paaukota 958 Eur | Tikslas 32768 Eur
 • Raštelis ant nugaros

  Žeidžianti priemonė, neretai užmaskuojama draugišku gestu – apkabinimu, peties patapšnojimu ar pokalbiu. Manoma, kad šis patyčių būdas atsirado mokyklose pradėjus naudoti 1930 m. išrastą lipnią juostelę.

  Jau paaukota 958 Eur | Tikslas 32768 Eur
 • Susprogdintas kamuolys

  Atstūmimo forma, kai nepriėmimas į grupę parodomas, trukdant užsiimti veikla ar sunaikinant žaidimo priemones. Pradėta naudoti XIII a.

  Jau paaukota 958 Eur | Tikslas 32768 Eur
 • Išniekintas sąsiuvinis

  Viena iš patyčių formų, kai skriaudėjas ar jų grupė veikia slaptai. Sąsiuviniai, užrašų knygelės ar piešimo popierius sugadinamas, norint pasišaipyti, įbauginti ar parodyti galią.

  Jau paaukota 958 Eur | Tikslas 32768 Eur
 • Išmesta kuprinė

  Vaiko kuprinė – tikra aukso kasykla, todėl labai skaudu, kai ji  kartu su kruopščiai atrinktu savo turiniu atsiduria šiukšlių dėžėje.

  Jau paaukota 958 Eur | Tikslas 32768 Eur
 • Sugadintas piešinys

  Patyčių metu sumenkinami aukos talentai: pašiepiami gabumai, sunaikinami darbai.

  Jau paaukota 958 Eur | Tikslas 32768 Eur
 • Telefonas

  Priekabiautojai auką atakuoja piktomis, žeminančiomis arba grasinančiomis žinutėmis. Būdas susiformavo XXI a., prasidėjus masiniam mobiliųjų telefonų naudojimui.

  Jau paaukota 958 Eur | Tikslas 32768 Eur
 • Ištepta uniforma

  Kolektyvinė patyčių forma. Grupė žmonių valosi rankas ir stumdo auką.

  Jau paaukota 958 Eur | Tikslas 32768 Eur
 • Pagardintas maistas

  Nemalonaus susidūrimo su priekabiautojais valgykloje metu, įrankiu tapęs maistas yra „pagardinamas“ ar išpilamas.

  Jau paaukota 958 Eur | Tikslas 32768 Eur
 • Kompiuteris

  Elektroninių patyčių forma, paplitusi socialiniuose tinkluose, pažinčių ir naujienų portaluose. Atsirado XXI a. pradžioje technologijoms tapus socialinio gyvenimo dalimi.

  Jau paaukota 958 Eur | Tikslas 32768 Eur
 • Spjaudyklė

  Pagaminta spjaudyklė naudojama pamokų metu. Auka atakuojama, į ją paleidžiant mažus, iš seilių ir popieriaus pagamintus rutuliukus.

  Jau paaukota 958 Eur | Tikslas 32768 Eur
 • Sulaužyti akiniai

  Žiaurus elgesys, nukreiptas prieš turinčius prastesnį regėjimą. Akinių nešiojimas pašiepiamas, taip sumenkinant asmenį. Šio tipo patyčios pastebėtos jau XIII a.

  Jau paaukota 958 Eur | Tikslas 32768 Eur
 • Tualetas, į kurį sumesti daiktai

  Reiškinys, paplitęs mokyklose. Grupė žmonių veikia prieš vieną asmenį, atima jo daiktus ir juos sugadina, paslepia ar išmeta.

  Jau paaukota 958 Eur | Tikslas 32768 Eur
 • Žaidimų pultelis

  Patyčios, dažniausiai nukreiptos prieš naujus žaidėjus ir merginas, pasireiškia žodine forma, užgauliojant žinutėmis ir pokalbių metu, arba veiksmais, trukdant ar net išmetant iš žaidimo. Pastebėtas XXI a. pradžioje, išpopuliarėjus žaidimams internete.

  Jau paaukota 958 Eur | Tikslas 32768 Eur
 • Megztinis, apipiltas dažais

  Apgalvotas išpuolis, kurio metu išprovokuojamas susidūrimas, taip „netikėtai“ apliejant dažais.

  Jau paaukota 958 Eur | Tikslas 32768 Eur
 • Kramtoma guma plaukuose

  Padaroma dviguba žala: po spjūvio patiriamas pažeminimas, o iškerpant kramtoma guma sulipusius plaukus išgyvenamas siaubas.

  Jau paaukota 958 Eur | Tikslas 32768 Eur
 • Šiukšlių prikrauta kuprinė

  Bendraklasio pažeminimo forma, kai parodoma nepagarba ir pasikėsinama į jo privatumą bei asmeninius daiktus. Taip sugriaunamas saugumo jausmas. Lietuvoje pirmieji atvejai pastebėti XX a.

  Jau paaukota 958 Eur | Tikslas 32768 Eur
 • Sulaužyta lėlė

  Nors žinomi ir mergaičių išpuolių atvejai, skriaudėjais dažniausiai tampa berniukai, niekinantys „mergaitiškus“ žaidimus. Manoma, kad niekšybė paplito kartu su pirmaisiais žaislais.

  Jau paaukota 958 Eur | Tikslas 32768 Eur
 • Surišti batai

  Patyčių forma, naudojama prieš vieną asmenį pertraukos ar kūno kultūros pamokos metu. Susiformavusi 1790 m. išradus batų raištelius.

  Jau paaukota 958 Eur | Tikslas 32768 Eur
 

Kaip JŪS galite padėti patyčias paversti istorija?

Patyčias patiriantiems vaikams be galo svarbu sulaukti palaikymo ir pagalbos. Dažnai vaikai nepasakoja savo išgyvenimų šeimos nariams, nes nenori, nedrįsta arba bijo netinkamos jų reakcijos. Konfidencialūs ir anonimiški pokalbiai su „Vaikų linijos“ konsultantais paskatina vaikus atverti širdį ir pasidalinti skaudžiomis patyčių patirtimis. Šiuo metu „Vaikų linija“ yra pajėgi atsiliepti į 1 iš 7 vaikų skambučių. „Patyčių muziejus“ siekia surinkti paramos, kuri leistų papildomai per metus atsiliepti į daugiau nei 40000 vaikų skambučių. Padėkite mums padėti! Padėkite paversti patyčias istorija!

Pinigine parama Savanoryste

Kaip reaguoti į patyčias?

Patyčios – tai įvairaus pobūdžio agresyvūs ir nemalonūs veiksmai, kuriais paprastai siekiama pažeminti kitą vaiką ir suteikti jam emocinį skausmą. Patyčių situacijoje paprastai yra stebima jėgų persvara – vaikas, patiriantis patyčias, negali apsiginti dėl skriaudėjų turimos fizinės ar psichologinės persvaros. Todėl patyčių situacijoje yra labai svarbu padėti jas patiriančiam – vienam įveikti patyčias yra tikrai sudėtinga.

Kaip padėti patyčias patiriančiam vaikui

 • Kalbėkite su vaiku apie patiriamas patyčias ir išklausykite jį be kritikos ir kaltinimų. Vaikui svarbu jaustis išgirstam ir priimtam.
 • Aptarkite su vaiku, kaip jis galėtų išvengti patyčių, vykstančių mokykloje ar virtualioje erdvėje – ką jis galėtų atsakyti į bendraamžių užkabinėjimus, kur galėtų būti saugesnis, kaip jis gali reaguoti į elektronines patyčias ir pan.
 • Paskatinkite vaiką kreiptis ar kreipkitės kartu su vaiku į švietimo įstaigos personalą, jei skriaudėjai yra iš vaiko mokyklinės aplinkos: klasės auklėtoją, administraciją, mokykloje dirbančius specialistus.

Kaip elgtis, jei matote tarp vaikų vykstančias patyčias

 • Nepraeikite pro šalį, jei matote, kad vaikai kabinėjasi vienas prie kito. Jūsų abejingumas gali būti suprastas kaip pritarimas tokiam elgesiui.
 • Jei abejojate, ar vaikai taip tik žaidžia, ar visgi skriaudžia vienas kitą – paklauskite jų, ką jie daro. Jei matote, kad kažkuris vaikas atrodo nuskriaustas – pasiūlykite jam savo pagalbą. Kartais užtenka paprasto suaugusiojo dėmesio, kad vaikai bent kuriam laikui nustotų kabinėtis prie kito vaiko.
 • Kad sustabdytumėte patyčias reikia:
  • Prieiti arti netinkamai besielgiančio vaiko.
  • Užkirsti kelią netinkamiems veiksmams (pavyzdžiui, atsistoti tarp skriaudžiamojo ir skriaudėjo).
  • Garsiai, aiškiai ir tvirtu tonu paprašyti liautis taip elgtis.

Daugiau apie patyčias ir reagavimą į jas – www.bepatyciu.lt

Apie „Vaikų liniją“

„Vaikų linija“ telefonu ir internetu teikia nemokamą ir anonimišką emocinę paramą vaikams ir paaugliams, išgyvenantiems įvairius sunkumus. 130 konsultantų, iš kurių – 120 savanorių, kartu su vaikais ir paaugliais ieško atsakymų į jiems rūpimus klausimus, išklauso juos ir suteikia taip reikalingą palaikymą bei padeda surasti galimus sunkumų sprendimo būdus. Kasdien atsiliepdama į daugiau nei 300 vaikų ir paauglių skambučių, „Vaikų linija“ kartais yra vienintelė vieta, kur vaikai išdrįsta atskleisti ir pasipasakoti pačius skaudžiausius savo išgyvenimus.


Daugiau informacijos: www.vaikulinija.lt

Kampanija „BE PATYČIŲ“

Lietuvoje kas 4-as vaikas patiria patyčias iš bendraamžių, o „Vaikų linija“ kasmet sulaukia daugiau nei 2000 skambučių šia tema. „Vaikų linijos“ inicijuota ir jau dvylika metų vykdoma kampanija „BE PATYČIŲ“ siekia kurti saugesnę aplinką vaikams ir suaugusiems, didinti visuomenės sąmoningumą ir aktyvumą, reaguojant į patyčias.

Daugiau apie kampaniją – www.bepatyciu.lt
Sukurta ENTER!